July 2, 2014

10 Tips On How To Have Nice Skin


Tak jsem se rozhodla sepsat pár tipů, které by možná někdy mohly někomu pomoct na cestě za hezkou pletí. Neříkám, že jsem expert, ani že mám obličej bez chybičky (nemám). Ale za těch pár let, co brouzdám tímhle zabíječem času (internetem), jsem kupodivu nasbírala několik tipů, které se mi hodně pomohly, a které vám mohou, ale také nemusí být užitečné.

So I decided to write down a few tips that could help somebody get nicer skin. I'm not saying I'm an expert, nor that I have flawless skin (I don't). But in those couple of years of surfing on this time-killer (the internet), I somehow found out about some things, that were really helpful to me and they may or may not help you too.

1. Pít vodu
Slyšeli jste to milionkrát a uslyšíte to zas! Dostatek vody vám pročistí celé tělo nejen zevnitř, ale i zvenčí - už za pár dní, kdy budete pít dostatečné množství vody, uvidíte změny k lepšímu. Ale pozor, musí to být opravdu čistá voda - cokoliv jiného se nepočítá!


1. Drink water
You've heard it many times and you'll hear it again! If you drink enough water, it will clean up your body not only on the inside, but on the outside too - in just a few days of drinking enough water you'll see the difference. But it must be pure water - anything else doesn't count!


2. Žít zdravě
Původně jsem sem napsala jen "Jíst zdravě", ale to nestačí. Samozřejmě zdravá výživa je základ, který se mi osvědčil ze všeho nejlépe. Mimo zdravou a vyváženou stravu je ale také důležité mít dostatek spánku a zbavit se cigaret a ostatních návykových látek (odpusť čokoládo)


2. Live healthy
Originally I wrote to "eat healthy", but that's not enough. Of course, healthy food is the base to nice looking skin. But aside clean eating it's also important to get enough sleep and to get rid of cigarettes and other addictive substances (sorry chocolate).


3. Odličovat se denně
Většině to asi přijde jako samozřejmost, ale člověk by se divil, kolik slečen na světě je schopno si na starý make up napatlat nový. Obličej potřebuje přes noc dýchat.


3. Remove your make up daily
Most of you might think this is obvious, but you'd be surprised to see how many girls do apply make up on their old make up. Your face needs to breathe at least over night.


4. Čistit obličej denně
Jenom odlíčení obličeji nestačí - je potřeba ho zbavit všech nečistot a bakterií, které se na něm přes den usadí. Platí to i pro lidi, které make up nenosí. Občas je dobré také použít nějaký scrub, který odstraní odumřelé kožní buňky. Jen pozor, ať žádný z produktů není příliš agresivní.


 4. Clean your face daily
After you remove your make up, you also need to get rid of all the dirt and bacteria, which settles on your face during the day. This also applies for people who don't wear make up at all. Sometimes it's also good to use a scrub, which removes all the dead skin cells. Just use products that aren't too harsh on your skin. 


5. Vyhýbat se stresu
Při každém zkouškovém období ve škole mě bez korektoru nikdo nechtějte vidět.
Proto je důležité celkově věci brát s nadhledem a nezatěžovat se maličkostmi (v tom se musím zlepšit). 


5. Avoid stress
Every time we have exams in school - trust me, you don't want to see me without a concealer.
It is important to take things easy and not to bother with everything.


6. Nic nevymačkávat
Jakkoliv nechutně to zní, je nutno to zmínit. Žádné rejpání se v obličeji mu neprospívá, kůže se o sebe umí postarat i bez mechanických zásahů. 

6. Do not squeeze out anything
As disgusting as it sounds, it had to be mentioned. Poke all over your face won't make it look nicer - your skin can take care of itself. 


7. Nepoužívat příliš mnoho produktů
Menší výpomoc obličeji neuškodí, ale čeho je moc, toho je příliš. Pokud to člověk s péčí přežene, bude kůže podrážděná a začne se (třeba) mastit nebo loupat. 


7. Don't use too many products
A small help won't harm, but too much is too much. If you overdo it with the skincare, your skin will be upset and it will get greasy or dry.


8. Mít čisté ruce
Ruce přenášejí největší množství nejrůznějších bakterií. Je nezbytnost si před každým kontaktem s obličejem umýt ruce.


8. Keep your hands clean
Hands do have a lot of different bacteria on them. It is a must to wash your hands, before you touch your face.


9. Mít osušku jen pro svůj obličej
Jak už jsem zmínila výše, ruce přenášejí největší množství bakterií. O to hůř, pokud to nejsou vaše ruce, ale někoho jiného. Ujistěte se, že váš ručník slouží jen a pouze vám a vašemu obličeji.


9. Have a towel just for your face
As I mentioned before, you hands have a lot of bacteria on them. It gets worse for you if it's not your hands, but someone else's. Just make sure you are the only one who uses your towel.


10. Vlasy pryž z obličeje
Možná to zní zvláštně, ale mám známou, která trpěla na akné. To se jí výrazně zlepšilo, když si vlasy začala vyčesávat z obličeje. Když jste doma a neplánujete dělat nic, co by vyžadovalo rozpuštěné vlasy (ne, neznám takovou aktivitu), prostě si je hoďte do uzlu.


10. Get your hair out of your face
Maybe this sounds odd, but I have a friend who had bad acne. It got much better after she started to put her hair into a bun. If you're home and you aren't planning on doing anything that requires your hair down (no, I don't know that kind of activity), just throw it up into a bun.


Doufám, že tenhle článek aspoň někomu malinko pomohl a budu ráda za jakoukoliv reakci v komentářích :)

I hope this post was at least a little helpfu to somebody and I'll be glad for any responsee in the comments :)

Berry The Blue4 comments:

 1. Wow your blog post is amazing

  I love your blog and your design

  well done

  I have just done a new blog post it would mean so much to me if you would comment

  http://myroutinesjade.blogspot.co.uk/

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank you so much :) I'm on my way to do that ^-^

   Delete
 2. Great tips and when I was younger I was a culprit of not removing makeup before bed!:)xo

  Molly Louise Blogs
  xo

  ReplyDelete
 3. Hm, o vlastním ručníku na obličej slyším poprvé, díky za tip ;-) bára.kára blog

  ReplyDelete

Every comment makes me very happy! Thank you ♥